Siirry sisältöön

Avainluvut 2021

Avainmittarit pähkinänkuoressa

Diak on vetovoimainen: se oli toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu vuoden 2021 ensimmäisessä yhteishaussa.

Diak on valtakunnallinen: sen kampukset sijaitsevat Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa.

Diakista valmistutaan tehokkaasti: vuonna 2021 76 % opiskelijoistamme valmistui tavoiteajassa. Opinnot sujuvat useimmilla sujuvasti: 71 % opiskelijoita suoritti vähintään 55 opintopistettä vuoden 2021 aikana.

Diakissa tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tuoreimmissa työllistymistä kuvaavissa tuloksissa Diak on Suomen korkeakoulujen kärkisijalla 91 prosentin valmistuneista ollessa päätoimisesti työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

Diak tuotti 12 151 jatkuvan oppimisen eli avoimen ammattikorkeakoulun, erillisopintojen ja maahamuuttajakoulutuksen opintopistettä vuonna 2021.

Vuonna 2021 opiskelijoita oli 3228 kappaletta ja henkilötyövuosia 280.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tunnusluvut

Diakin julkaisumäärä kasvoi vuonna 2021 16 % edellisvuoteen verrattuna. Julkaisujen määrä oli kaikkiaan 318 kappaletta.

Diak oli pää- tai osatoteuttajana 59:ssä yhteiskunnallisessa hankkeessa.

TKI-hankkeiden liikevaihto vuonna 2021 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Suoritetut tutkinnot

Diakista valmistui vuonna 2021 yhteensä 679 AMK-tason osaajaa sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille.

Sosionomeja valmistui työmarkkinoille 373, sairaanhoitajia 238, terveydenhoitajia 24 ja tulkkeja 44.

Diakista valmistui vuonna 2021 yhteensä 58 YAMK-tason asiantuntijaa eri aloille.

Sosiaalialalle valmistui 39, terveysalalle 15 ja tulkkauksen alalle 4.

Vetovoima

Vuonna 2020 korkeakoulutukseen hakeutui ennätysmäärä opiskelijoita, joten vuonna 2021 luvut tasoittuivat, kun myös aloituspaikkoja tuli lisää. Diakista opiskelupaikkaa haki kaikkiaan 9,43 hakijaa per opiskelupaikka. Diakin ensisijaisesti valinneista yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli 2,74 hakijaa.

Talous

Toimintavuoden opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus oli 21,3 miljoonaa euroa (2020: 20,3 miljoonaa euroa) ja se sisältää myös vuoden 2022 lisäaloituspaikkojen rahoituksen. Vuosi 2021 oli edeltävän vuoden tapaan poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Se näkyy taloudessa erityisesti toteutumattomina kustannuksina. Muun muassa matkustaminen väheni merkittävästi.