Siirry sisältöön

Muutosten vuosi 

Diakin vuotta 2021 leimasivat maailmanlaajuisen koronapandemian tuomat haasteet toiminnalle ja Diakin voimakas strateginen kehittäminen. 

Diakin rehtori Elina JuntunenKoronapandemia tarkoitti Diakin toiminnalle ja palveluille vahvaa etäpainotteisuutta. Diakin opetuksen ja palveluiden jatkuvuus pystyttiin kuitenkin turvamaan kattavasti läpi koko vuoden. Korona-aika aiheutti osassa henkilöstöä ja opiskelijoita kuormitusta. Diak panosti vahvasti hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen erilaisin tukitoimin. Muun muassa Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa kehitettiin tapoja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia mm. vahvistamalla ohjaustoimintaa ja -osaamista. 

Vuoden 2021 keskeisin tulevaisuutta koskeva tapahtuma oli Diakin kampusrakenteesta päättäminen lokakuussa. Päätösesitys valmisteltiin huolellisesti toimintaympäristö- ja taloustietoon perustuen. 

Diakin tulevaisuuden kampusrakenne koostuu Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksista ja Pieksämäen DiakHub-toimipisteestä. Itä-Suomessa Diakin koulutus- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tullaan toteuttamaan Pieksämäeltä käsin uudella alueellisella DiakHub-mallilla vuodesta 2023 alkaen. Diakin tulkkausalan ja Turun-kampuksen toiminnot siirtyvät Helsingin-kampukselle syyslukukauden alussa 2023. Aloitamme uudella rakenteella ja toimintamallilla täysimääräisesti syyslukukaudella 2023.  

Kohti uuden strategian toteutusta 

Kampusrakennepäätösvalmistelut ja päätös itsessään oli Diakin vuoden 2021 alussa käyttöön otetun uuden strategian toteuttamista. Päätös arvioitiin koko strategian toteuttamisen lähtökohdaksi. Diakin johtoryhmä työsti ja tarkensi vuoden aikana muita Diakin strategisia tavoitteita. Syksyllä Diakissa otettiin käyttöön tavoitejohtamista tukeva Objectives and Key Results -malli eli OKR-malli.  

Diakin strategisilla tavoitteilla pyritään Diakin toimintamallien uudistamiseen, strategisten kumppanuuksien rakentamiseen ja Diakin kyvykkyyksien kehittämiseen. OKR-johtamismallilla edistetään strategian konkreettista toimeenpanoa toteuttaen tarvittavia muutoksia systemaattisesti ja joustavasti.  

Koulutustoimintaa kehitettiin 

Diak oli jälleen kerran suosittu hakukohde vuoden 2021 yhteishauissa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa, jossa haussa olivat englanninkieliset AMK-tutkinnot, Diak oli Suomen suosituin hakukohde. OKM myönsi loppuvuodesta 2021 Diakille 25 lisäaloituspaikkaa sairaanhoitajakoulutuksen järjestämiseen. 

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa käynnistettiin vuonna 2021 suurryhmätoteutusten kehittäminen, joiden myötä voidaan yhdistää rinnakkaisia opintojaksojen toteutuksia. Suurryhmätoteutukset mahdollistavat aiempaa paremmin jaksojen tarjoamisen avoimen ammattikorkeakoulun kautta.  

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjontaan luotiin kolme uutta syksyllä 2021 alkanutta koulutusta: suomenkielinen Monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-koulutus ja englanninkieliset Master’s Degree in People-Centred and Innovative Leadership in Health Services ja Master in Global Change and Community Development. Samalla ylempien tutkintojen rakennetta yhdenmukaistettiin ja uudet koulutukset siirrettiin kokonaan verkossa toteutuviksi. Siten niitä voidaan tarjota valtakunnallisesti ja globaalisti. 

Globaalivalmiuksia vahvistettiin 

Kaikilla Diakin koulutusaloilla edistettiin kansainvälistä yhteistyötä. Koronasta huolimatta opiskelijaliikkuvuutta toteutui sekä Diakista kumppanikorkeakouluihin että kumppanikorkeakouluista Diakiin. Henkilöstö toteutti kansainvälistä yhteistyötä virtuaalisesti.  

Diakin yhteisön ja organisaation globaalivalmiuksia vahvistettiin vuoden 2021 aikana monipuolisesti. Diakin valmiuksia edistää globaalia kestävää hyvinvointia ja tuottaa kansainvälistä lisäarvoa vahvistetiin laajasti. Vuoden aikana toteutettiin 11 kansainvälistä TKI-hanketta. Koulutusvientiä edistettiin Oulun alueellisen koulutusvientiyhteistyöverkoston kanssa tuotteistamalla Diakin tuotteita kansainväliseen toimintaympäristöön sopiviksi. 

Menestyksekkäitä hankkeita ja tehokasta julkaisutoimintaa 

Diak menestyi hyvin uusien tutkimus- ja kehittämisrahoitusten saamisessa ja hanketoiminnassa omilla vahvuusalueillaan. Uusia hankkeita alkoi esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan ulkopuolella olevan väestön osallisuuden ja työkykyisyyden tukemisen, korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen, vaikeissa olosuhteissa työskentelevien yrittäjien muutostilanteiden tukemisen sekä sote-aloille ja opintoihin suunnattujen uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen teemoista. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus käynnistyi, kun Diak kumppaneineen sai valtionavustusta osaamiskeskukselle, joka tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Samalla se rakentaa verkostomaisesti toimivat asiantuntijapalvelut vahvistamaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä. 

Diakin julkaisutoiminnan osalta vuosi 2021 oli menestyksekäs. Julkaisuja tuli 318, joten määrä kasvoi tuntuvasti vuoteen 2020 verrattuna, jolloin julkaisuja tuotettiin 275. Diakin omassa verkkomediassa Dialogissa julkaisujen määrä kasvoi jopa 76 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. 

Palkintoja ja tunnustuksia 

Nuorten hyvinvointiin keskittynyt Zekki-digipalvelu valittiin Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailun voittajaksi joulukuussa järjestetyssä finaalitilaisuudessa 565 kilpailijan joukosta. Zekki perustuu Diakissa kehitettyyn 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon.  Verkossa ja mobiilissa toimiva maksuton Zekki on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi. Vastaamalla kysymyksiin nuori saa kokonaisarvion hyvinvoinnistaan sekä tarvittaessa myös suosituksia matalan kynnyksen palveluista. Nuorilähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys tekivät vaikutuksen kilpailun raatiin. 

Diak valittiin keväällä 2021 yhdeksi vastuullisimmista työnantajista Suomessa Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Kampanjassa sitoudutaan edistämään kuutta vastuullisuusperiaatetta: syrjimättömyyttä, työelämän tasapainoa ja hyvinvointia, esihenkilötyöhön panostamista, työn merkitystä ja työssä kehittymistä, tehtävän vaatimusten mukaista palkkausta ja hyvää hakijakokemusta. Diak sai parhaimmat tulokset kaikista tutkimuksessa mukana olleista työnantajista pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategoriassa. 

Lopuksi 

Intensiivinen uudistamisen vuosi tarjosi meille monia oppimisen kokemuksia. Katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Meille diakialaisille on tärkeää yhteisömme tarkoituksen toteuttaminen. Me haluamme rakentaa hyvää maailmaa. Siihen tarvitsemme uuden oppimista ja yhteistyötä. Diakin tarkoitukseen sisältyy se, että me saamme ihmiset mukaan ja osallistumaan. Kutsumme opiskelijamme, kumppanimme ja sidosryhmämme mukaan entistä paremman maailman rakentamiseen.